Navigácia

Opr. a náhr. termín MS

Organizačné zabezpečenie opravného a náhradného termínu MS 2013

 

Termíny EČ a PFIČ MS

Externá časť a písomná forma internej časti opravného termínu maturitnej skúšky 2013 sa uskutoční dňa 4. septembra 2013. Miesto opravnej skúšky bude určené dodatočne po spracovaní údajov za kraj. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠOŠVS.

Časový harmonogram opravného termínu EČ a PFIČ MS 
 

Dátum a deň

Predmet

4. september 2013 (streda)

Anglický jazyk

 

 

Termíny PČOZ a ÚFIČ MS

Praktická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti náhradného termínu maturitnej skúšky 2013 sa uskutoční dňa 17. septembra 2013 v priestoroch SSOŠ Bardejov. PČOZ a ÚFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠOŠVS.

Časový harmonogram náhradného termínu PČOZ a ÚFIČ MS 

Dátum, deň a miesto

Predmet

17. september 2013 (utorok)

od 14.00 hod.

dielne praktického vyučovania

Praktická časť odbornej zložky

Teoretická časť odbornej zložky

17. september 2013 (utorok)

od 15.00 hod.

budova SSOŠ

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

 

 

 

A. HARMONOGRAM MS 2013

Praktická časť odbornej zložky:

- žrebovanie tém: 12.2.2013
- konzultácie: 2x v termíne podľa pokynov predmetovej maturitnej komisie (18.3.2013 a 18.4.2013 o 14.00 hod.)
- realizácia prác v umeleckých odboroch po vyžrebovaní počas odborného výcviku a umeleckej praxe : 13.2.2013 – 25.4.2013
- vlasová kozmetika: 12.4.2013  v školskom kaderníctve
- kozmetička a vizáž.: 10.4. – 12.4.2013 v kozmetickom salóne
- odovzdanie prác: 26.4.2013 do 14.00 hod. podľa pokynov PMK
- obhajoby praktickej časti odbornej zložky:

IV.E, dielne PV – 2.5.2013 – URSD
IV.F, učebňa 12 – 2.5.2013 – kozmetička v vizážistka
IV.F, učebňa 11 – 2.5.2013 – propagačná grafika
II.VD, učebňa 12 – 3.5.2013 – vlasová kozmetika
II.VD, učebňa 13 – 3.5.2013 – drev. a nábytk.výroba
II.SS, učebňa 11 – 3.5.2013 – spoločné stravovanie

Externá časť a PFIČ MS

12.3.2013 – slovenský jazyk a literatúra
13.3.2013 –  anglický jazyk
13.3.2013 –  nemecký jazyk

Ústna forma internej časti MS:

20.5.2013 – 23.5.2013 (podľa harmonogramu)

Klasifikačná porada za ročník: 7.5.2013

Študijné voľno: 13.5. – 17.5.2013

 

B. ZLOŽENIE MATURITNÝCH KOMISIÍ

Školská maturitná komisia:

Predseda:  MVDr. Vaľková Katarína (HA J.A. BJ)
Riaditeľ SSOŠ: Ing. Biroš Jozef
Predsedovia PMK
1. Slov.jazyk a lit.:  Mgr. Urbanová Alexandra (OA, BJ)
2. Anglický jazyk: PhDr. Ondrus Slavomír (SPŠ, BJ)
3. Nemecký jazyk: Mgr. Švecová Anna (Gymn.J.B.,BJ)
4. URSD: Ing. Stachová Alena (Spojená SŠ BJ)
5. Drev. a nábytk.výroba: Ing. Stachová Alena (Spojená SŠ BJ)
6. Vlasová kozmetika: Mgr. Tribusová Jozefína (HA J.A.BJ)
7. Kozmetička a vizážistka: Mgr. Tribusová Jozefína (HA J.A.BJ)
8. Spoločné stravovanie: MVDr. Vaľková Katarína (HA J.A.BJ)
9. Propagačná grafika:  Mgr. Džundová Tatiana (HA J.A.BJ)

Predmetové maturitné komisie:

1. Slov. jazyka a lit.:
Predseda: Mgr. Urbanová Alexandra
Členovia:  PaedDr. Jevčáková Jana, Mgr. Čobejová Silvia

2. Anglického jazyka:
Predseda: PhDr. Ondrus Slavomír
Členovia:  Mgr. Oslacká Valéria, Mgr. Reviľák Kamil

3. Nemeckého jazyka:
Predseda: Mgr. Švecová Anna
Členovia:  Mgr. Pinzíková Mária, Mgr. Telmanik Damián

Teoretická časť odbornej zložky:

1. Umeleckoremeselné spracúvanie dreva:
Predseda: Ing. Stachová Alena
Členovia: Ing. Hrušovská Júlia, Ing. Marková Hana, Bc. Hajduk Ján, Ing. Remková Mária

2. Drevárska a nábytkárska výroba:
Predseda: Ing. Stachová Alena
Členovia: Ing. Hrušovská Júlia, Ing. Marková Hana, Mgr. Hajduk Ján, Ing. Jánošíková Dana

3. Vlasová kozmetika:
Predseda: Mgr. Tribusová Jozefína
Členovia: Ing. Šmídová Anna, Ing. Šoltisová Zuzana, Hviščová Blažena, Ing. Jánošíková Dana

4. Spoločné stravovanie:
Predseda: MVDr. Vaľková Katarína
Členovia: MVDr. Novotná Jaroslava, Ing. Baran Peter, Balaščáková Nataša

5. Kozmetička a vizážistka:
Predseda: Mgr. Tribusová Jozefína
Členovia: RNDr. Lukačeková Eva, Bc. Čačová Miroslava, Mgr. Daňková Ľudmila, Ing. Jánošíková Dana

6. Propagačná grafika:
Predseda: Mgr. Džundová Tatiana
Členovia: Mgr. Popjaková Michaela, Mgr. Soroka Ivan, Mgr.art. Sabol Martin, Ing. Jánošíková Dana

Praktická časť odbornej zložky:

1. Umeleckorememeselné spracúvanie dreva:
Predseda: Ing. Stachová Alena
Členovia: Ing. Hrušovská Júlia, Ing. Marková Hana, Bc. Hajduk Ján

2. Drevárska a nábytkárska výroba:
Predseda: Ing. Stachová Alena
Členovia: Ing. Hrušovská Júlia, Ing. Marková Hana, Ing. Biroš Jozef, Mgr. Hajduk Ján

3. Vlasová kozmetika:
Predseda: Mgr. Tribusová Jozefína
Členovia: Ing. Šmídová Anna, Ing. Šoltisová Zuzana, Hviščová Blažena

4. Spoločné stravovanie:
Predseda: MVDr. Vaľková Katarína
Členovia: MVDr. Novotná Jaroslava, Ing. Baran Peter, Balaščáková Nataša

5. Kozmetička a vizážistka:
Predseda: Mgr. Tribusová Jozefína
Členovia: RNDr. Lukačeková Eva, Ing. Šoltisová Zuzana, Bc. Čačová Miroslava, Mgr. Daňková Ľudmila

6. Propagačná grafika:
Predseda: Mgr. Džundová Tatina
Členovia:  Mgr. art. Sabol Martin, Mgr. Soroka Ivan, Mgr. Popjaková Michaela

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola Bardejov
    Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
  • +421 54 474 83 14
Počet návštev: 1776505
Štvrtok 26. 5. 2016