Navigácia

Fotogaléria

VÝSLEDKY  PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK

1. termín       09 .05. 2016

ST – kód:                              výsledok:

897                                                 PV

529                                                 PV

361                                                 PV

488                                                 PV

037                                                 PV

179                                                 PV

412                                                 PV

726                                                 PV

931                                                 PV

475                                                 PV

473                                                 PV

118                                                 PV

002                                                 PV

845                                                 PV

510                                                 PV

 

Vysvetlivky:

PV – prijímacím skúškam vyhovel

PN – prijímacím skúškam nevyhovel 

N1 – neprítomný

 

                                                                                        Mgr. Eva Remetová

                                                                                   poverená vedením školy

Informácie pre maturantov v šk.roku 2015/2016

Základné informácie o MS 2016 tu klikni

Termíny PČOZ MS 2016:
22. apríl 2016     Piatok
Termíny UFIČ MS 2016:
26. máj 2016     Štvrtok
27. máj 2016     Piatok

 

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS  zo SJL

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS z CJ

 

Časový harmonogram a hodnotenie tu

Šablóna maturitnej práce tu klikni

ŠKOLA NEVYBERÁ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM!

Ponuka pre verejnosť

- stolárske výrobky, oprava nábytku
- reštaurovanie dobového nábytku
- služby v kozmetickom salóne a kaderníctve
- spracovanie grafických návrhov, tlač
- prenájom učební a telocvične


Otváracie hodiny - kaderníctvo

Párny týždeň
- pondelok až piatok 9:00 - 15:30
Nepárny týždeň
- pondelok až streda 9:00 - 15:30
- štvrtok a piatok      9:00 - 18:00


Kozmetický salón

na obj. tel: 0917 638 057 

Zriaďovateľ školy

COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
tel.: +421 02 582 41 303
fax: +421 02 534 12 412
e-mail: office@cpscoop.sk
http://www.cpscoop.sk

  SSOŠ na Facebooku

Informácie pre študentov

Dejepisno-jazykový zájazd

Viedeň od 27. do 28. 3. 2014, cena 75€
(doprava, ubytovanie, večera, raňajky, sprievodkyňa). Poplatok zaplatiť do 28. 2. 2014.

Bližie info: Mgr. Mária Pinzíková a Mgr. Silvia Čobejová

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola Bardejov
    Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
  • +421 54 474 83 14
Počet návštev: 1776882
Štvrtok 26. 5. 2016