Navigácia

Zvyšovanie kompetencií žiakov pre potreby trhu práce

Zvyšovanie kompetencií žiakov pre potreby trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Súkromná stredná odborná škola

Zvyšovanie kompetencií žiakov pre potreby trhu práce

                

Kód projektu: 312011Z971

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európskeho sociálneho fondu

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010021 – 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 24 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 08/2020

Ukončenie realizácie aktivít: 07/2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 127 419,86 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Ponuka pre verejnosť

- stolárske výrobky, oprava nábytku
- služby v kozmetickom salóne a kaderníctve

- manikúra - pedikúra
- spracovanie grafických návrhov, tlač
- prenájom učební a telocvične

- gastronomické služby studenej kuchyne


Otváracie hodiny - kaderníctvo

párny týždeň

objednávky

nepárny týždeň


07:00 - 14:00

 

obj.tel.: 054 472 29 19
 


Kozmetický salón

párny týždeň

pondelok-piatok:  objednávky

nepárny týždeň

pondelok - utorok: 08:00 - 13:30

streda: objednávky

štvrtok - piatok: 08:00 - 18:00

obj. tel: 0917 638 057 

 

Manikúra - pedikúra

párny týždeň

objednávky

nepárny týždeň

07:00 - 14:00

 

ŠKOLA NEVYBERÁ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM!

Informácie pre maturantov v šk.roku 2020/2021

Základné informácie o MS 2021 tu klikni

Termín PFIČ MS 2021:
12. apríl 2021 (pondelok) - slovenský jazyk a literatúra, anglický/ nemecký jazyk
 
EČ MS 2021 zrušená
 

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS  zo SJL

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS z CJ

 

Časový harmonogram a hodnotenie tu

Šablóna maturitnej práce tu klikni

VIDEO o škole

Zriaďovateľ školy

COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
tel.: +421 02 582 41 303
fax: +421 02 534 12 412
e-mail: office@cpscoop.sk
http://www.cpscoop.sk

Novinky

 • Aké je tajomstvo make-upu 50. rokov? Na túto otázku museli nájsť odpoveď všetci súťažiaci, ktorí sa zapojili do tohtoročného kola online súťaže v líčení. Súťaž organizovala Beauty Garden Kozmetika spolu s odborným časopisom pre kozmetičky a vizážistky Les Nouvelles Esthétiques&Spa Slovensko a ďalšími partnermi. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť celkovú vizáž modelky, ktorá sa mala niesť v štýle 50. rokov 20. storočia. Aj naše šikovné dievčatá sa tejto výzvy chopili a rozhodli sa zmerať si sily, zručnosti a kreativitu s ďalšími profesionálmi z celého Slovenska. Sme veľmi radi, že študentkám z odboru kozmetička a vizážistka – Jane Petrovej a jej modelke Kamile Gdovinovej sa medzi množstvom profesionálnych vizážistov a stylistov darilo a umiestnili sa na krásnom 4. mieste v tejto súťaži. Srdečne blahoželáme a dievčatám prajeme ešte veľké množstvo úspechov v ich profesionálnej vizážistickej a kozmetickej kariére.

 • Čo znamená pojem letný slnovrat a aké zvyky sa v minulosti s týmto obdobím spájali? Aké rituály sa vykonávali počas pálenia Jánskych ohňov a aký bol ich pravý význam? To a ešte omnoho viac sa dozvedeli študenti Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove na pútavej prednáške PhDr. Kataríny Nádaskej, PhD., uznávanej odborníčky z oblasti etnológie a autorky veľkého množstva vydaných titulov zaoberajúcich sa ľudovými tradíciami a obradmi. Prednášku o historickej analýze zvykov slobodnej mládeže počas obdobia od Veľkej noci cez stavanie Májov až po Letný slnovrat naši študenti absolvovali v rámci projektu Literárna čitáreň, ktorý zorganizovala Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Bolo nám cťou stretnúť sa osobne s takou významnou osobnosťou a veľmi rozhľadenou odborníčkou, akou pani Nádaská je. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné obohacujúce podujatia

 • 27.júna 2022 v dopoludňajších hodinách sa na SSOŠ Bardejov predstavili šikovní žiaci tanečného a literárno - dramatického odboru CZUŠ sv. Jána Bosca pod vedením Mgr. Kataríny Boruvovej a PaedDr. Vladimíra Špureka, Phd. DiS. art., aby svojím vystúpením spríjemnili študentom záver školského roka.

  Súčasťou divadelného predstavenia boli aj študenti I.C učebného odboru hostinský SSOŠ Bardejov Tomáš Molčan, Egid Dreveňák a Štefan Mihálik.

  Vystúpenie CZUŠ sa skončilo obrovským aplauzom a my všetkým talentovaným žiakom držíme palce, nech ich tanečná a divadelná kariéra úspešne napreduje.

 • Žiačky 2.B odbor manikér - pedikér sa dňa 20.6.2022 zúčastnili exkurzie v prevádzke Maderoterapia Bardejov. Mali sme možnosť vidieť nové úkony – maderoterapia tela a maderoterapia tváre. Veľmi príjemná majiteľka salónu nám predstavila ošetrenie, ktoré je založené na masáži za použitia rôznych drevených prvkov (valčekov), ktoré sú rôznych tvarov a veľkostí. Maderoterapia slúži na stimuláciu lymfatického systému, odstránenie toxínov, odbúranie celulitídy, spaľovanie tukov, napnutie pokožky, tvarovanie tela, zvyšuje tvorbu kolagénu, uvoľňuje telo a myseľ.

 • V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa po vynútenej dvojročnej pandemickej prestávke opäť konala v Kežmarku obľúbená tradičná akcia s názvom Festival študentského remesla, ktorý bol tento rok pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. Mali sme na ňom možnosť stretnúť množstvo známych osobností z kultúrno-spoločenského i politického života na Slovensku. Aj my, študenti a vyučujúci zo Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove, sme boli súčasťou tradičného historického sprievodu mestom a zúčastnili sme sa na sprievodnom programe, ktorý bol tento rok opäť veľmi bohatý.

 • SSOŠ Bardejov ponúka v 2.kole pre žiakov 9. ročníka štúdium v odboroch:

  3446 K grafik tlačových médií - 1 miesto

  3158 M styling a marketing - 1 miesto

  3152 H krajčír - 1 miesto

  6424 H manikér - pedikér - 1 miesto

  Prihlášky môžete podať do 21.06.2022.

  Bližšie informácie na tel. čísle: 0905967348

  Príďte študovať k nám!!!

 • - študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

  - dĺžka štúdia: 2 roky

  - forma štúdia: denná alebo externá

  - ukončenie maturitnou skúškou

  - pre záujemcov s výučným listom

  - prihlášky možno podať do 20.06.2022 (1. termín), 26.08.2022 (2. termín)

 • Ukončili ste školskú dochádzku ZŠ v nižšom ako v 9. ročníku?

  Alebo ste neukončili 9. ročník úspešne?

  Ponúkame Vám možnosť doplnenia základného vzdelania v 2 – ročných odboroch:

  3383 F spracúvanie dreva

  3178 F výroba konfekcie

  Forma štúdia: externá

  Po ukončení štúdia získate vysvedčenie o záverečnej skúške a možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu na získanie výučného listu.

  Prihlášku možno podať do 20.06.2022 (1. termín), 26.08.2022 (2. termín)

 • Potrebujete si doplniť alebo dokončiť vzdelanie?

  Potrebujete k svojej práci výučný list alebo maturitné vysvedčenie?

  SSOŠ Bardejov Vám ponúka v školskom roku 2022/2023 možnosť štúdia v týchto študijných a učebných odboroch:

  2. ročník: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetik, animátor voľného času, kaderník, hostinský, manikér – pedikér, krajčír

  3. ročník: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kaderník, hostinský, manikér – pedikér, krajčír

  4. ročník: kozmetička a vizážistka

 • RÚVZ Bardejov v dňoch 30. a 31.5.2022 organizoval Deň otvorených dverí z príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Heslo akcie bolo Tabak – hrozba pre životné prostredie. Tejto akcie sa zúčastnili aj študenti SSOŠ Bardejov. Vypočuli si krátku prezentáciu o zdravotných rizikách u fajčiarov a následne si mohli vyšetriť množstvo CO vo vydychovanom vzduchu.

 • Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle.

  Niektoré sa zdajú, akoby trvali večnosť, iné sú iba kratučké okamihy. Časť z nich sa nám vryje do pamäti farbisto, iné spomienky časom vyblednú. Roky strávené na strednej škole budú určite patriť k najkrajším obdobiam života aj našich maturantov. Prežili na SSOŠ štyri roky. Bol to nielen čas rozširovania nových obzorov a rozvíjania talentov, ale aj čas dozrievania, prvých lások, sklamaní i poznania, že život so sebou prináša svetlé aj tienisté stránky. Z ustráchaných žiakov vyrástli na zrelých študentov, mladých dospelých, na maturantov. V piatok sme sa spolu slávnostne s nimi rozlúčili, na novej ceste im želáme veľa šťastia, splnenie všetkých prianí a zároveň šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

 • V stredu - 18.5.2022 sa žiaci našej triedy – IV.A zúčastnili prednášky, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie o trhu práce, nezamestnanosti, sebarealizácie a trendoch práce. Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. Na prvej sme sa dozvedeli, aké možnosti máme po skončení štúdia, zistili sme aj to, aké je uplatnenie našich odborov (kozmetička-vizážistka, propagačná grafika) na trhu práce u nás, ale aj inde vo svete a v druhej časti sme si mohli vyskúšať rôzne zaujímavé aktivity a testy osobnosti, vďaka ktorým sme odkryli kus našej osobnosti a dozvedeli sme sa, v čom vynikáme, ale naopak aj to, aké sú naše slabé stránky. Celá prednáška sa niesla v príjemnej atmosfére aj vďaka našej lektorke PhDr. K. Ondiakovej z ÚPSVaR Bardejov z oddelenia – Referát poradenstva a vzdelávania. Neboli sme ukrátení ani o možnosť diskutovať či pýtať na všetko, čo nás čaká po opustení školských lavíc „v reálnom pracovnom svete“.

 • Žiaci I.A triedy si počas hodiny anglického jazyka prezreli rodné z mesto z výšky veže pri bazilike Sv. Egídia vrámci medzinárodného dňa výučby vonku (19.mája) a z vtáčej perspektívy pomenovali všetky známe historické pamiatky a budovy po anglicky.

 • V utorok 17.05.2022 sa v Poľsko-slovenskom dome konala výstava maturitných prác študentov Súkromnej strednej odbornej školy v odboroch propagačná grafika a kozmetička a vizážistka.

  Po hudobnom úvode našich študentov a pár slovách od pána riaditeľa si kozmetičky a vizážistky pripravili zaujímavú módnu prehliadku. Po tejto prehliadke nasledovala samotná vernisáž. Študenti z odboru propagačná grafika mali vystavené plagáty, reklamné predmety, bulletiny alebo aj cd obaly. Prezentovali sa taktiež aj ostatné ročníky a odbory z našej školy. Žiaci z odboru kaderník mali pripravené zaujímavé predstavenie odboru, spolu s verejnosťou prezentovali zaplietanie farebných vrkôčikov. Manikérky a pedikérky sa postarali o zdravie a vzhľad nechtov. Nezabudlo sa ani na chlapcov a tí z odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby vyrobili stolárske produkty, animátori mali vymyslený výborný program pre deti a z odboru hostinský žiaci naservírovali čerstvé a chutné občerstvenie.

 • V dňoch 9. - 10.5.2022 sa opäť rozžiaril a rozvoňal už 13. ročník festivalu škôl krajín V4, FOUR FEST v Rimavskej Sobote. Aj tento ročník sa niesol v duchu konfrontácií zručností, nazberaných skúseností škôl, ktoré patria do Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, ale hlavne nadväzovanie priateľstiev a udržiavanie tých starých a vzácnych. Festival organizátori spestrili sprievodným programom vystúpenia Adama Ďuricu v divadelnej sále a varením „fazuľovice“ na nádvorí Čierneho orla. FOUR FEST mal tradičný priebeh , ale s novou témou: „ Jar – obdobie farieb, vôní a chuti „ kde sa súťažilo v kategóriách kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik a obchodný pracovník. Dovolím si z hrdosťou a radosťou povedať, že naša SSOŠ je stálym účastníkom festivalu od jeho zrodu už celých trinásť rokov. Aj tohto roku sme súťažili s kaderníkmi, kde naozaj na vysokej úrovni predviedli svoju prácu žiačky druhého ročníka Tatiana Kertysová Veronika Sekerčáková. V ďalšej kategórii sa pekne odprezentovali kozmetičky Patrícia Calková a Soňa Stojáková, žiačky štvrtého ročníka. A na veľké potešenie našu školu v kategórii kuchár, s pekným úspechom v bronzovom pásme a cenou za kreativitu, získala žiačka prvého ročníka Martina Dreveňáková Aj keď nás všetkých zabrzdila pandemická situácia, bolo cítiť radosť a nadšenie zo stretnutia. Verím, že to správne napätie a súťaživosť vydrží všetkým súťažiacim, ale aj pedagógom, ktorí s veľkou odovzdanosťou a trpezlivosťou, p

 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v spolupráci s Mgr. Michalom Lapčanským pripravila pre žiakov stredných škôl výstavu s odborným výkladom pod názvom Príbeh Biblie - od tabuľky ku knihe. Žiaci prvých ročníkov našej školy s pani učiteľkami Mgr. S. Čobejovou a Mgr. M. Popjakovou sa jej zúčastnili a mohli tak spoločne spoznávať vývoj písma od klinového po hláskové a materiálov, na ktoré sa písalo od najstarších čias po súčasnosť – od hlinených tabuliek až po papier. Súčasťou výstavy boli rôzne vydania Biblie, ktoré boli doplnené o fakty jej vzniku a vývoja do súčasnej podoby.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola Bardejov
  Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
 • +421 54 474 83 16
Počet návštev: 3417640
Piatok 1. 7. 2022