Navigácia

Ponuka pre verejnosť

- stolárske výrobky, oprava nábytku
- reštaurovanie dobového nábytku
- služby v kozmetickom salóne a kaderníctve
- spracovanie grafických návrhov, tlač
- prenájom učební a telocvične


Otváracie hodiny - kaderníctvo

Párny týždeň
- pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Nepárny týždeň
- objednávky

obj.tel.: 054 472 29 19
 


Kozmetický salón

párny týždeň

- pondelok - utorok 8:00-12:00 + 13:00-17:30

- streda - objednávky

- štvrtok - piatok 8:00-12:00 + objednávky

nepárny týždeň

pondelok - utorok 8:00-12:00 + objednávky

- streda - objednávky

- štvrtok - piatok 8:00-12:00 + objednávky

 

obj. tel: 0917 638 057 

ŠKOLA NEVYBERÁ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM!

Informácie pre maturantov v šk.roku 2018/2019

Základné informácie o MS 2019 tu klikni

Termíny EČ a PFIČ MS 2019:
12. marec 2019 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2019 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
 
 
 

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS  zo SJL

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS z CJ

 

Časový harmonogram a hodnotenie tu

Šablóna maturitnej práce tu klikni

Zriaďovateľ školy

COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
tel.: +421 02 582 41 303
fax: +421 02 534 12 412
e-mail: office@cpscoop.sk
http://www.cpscoop.sk

Novinky

 • Súkromná stredná škola, Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov

  OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

  2018/2019

  Školské kolo

  Kategória STREDNÉ ŠKOLY

  „Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

  G.B.Shaw

  Vyhodnotenie OĽP

  1. miesto DAVID GRACA III.A
  2. miesto TIMEA HRIŽOVÁ IV.A
  3. miesto MICHAELA KOKINDOVÁ I.A

  Srdečne blahoželáme

 • Tohtoročné školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 7.12.2018. Súťažilo sa v piatich súťažných disciplínach: gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie textu, písanie a rozprávanie.

  Tieto jazykové kompetencie najlepšie zvládol žiak I.A triedy Pavol Gruľa. Druhé a tretie miesto obsadili Tímea Hrižová IV.A a Kristína Skirkaničová z II.A.

  Blahoželáme a budeme držať palce na okresom kole v januári.

 • 1. december si naša škola každoročne spája so Svetovým dňom boja proti AIDS a pri tejto príležitosti si pripíname( my učitelia i žiaci) červenú stužku.

  3.decembra k nám zavítali pracovníčky RÚVZ, ktoré sa rozhodli veľmi pútavým spôsobom- workshopom-priblížiť niektorým našim žiakom problematiku HIV nákazy. Žiaci sa dozvedeli o príčinách, formách nákazy, spôsoboch prenosu, o prognózach a terapii ochorenia. Vypočuli si smutné štatistiky v rámci sveta a dozvedeli sa taktiež, aká je situácia je na Slovensku.

 • 1. Erika Sokolová - IV.B

  2. Nikola Fecková - II.A

  3. Pavol Popovec - IV.A

  Blahoželáme!!!

 • V jeden upršaný novembrový piatok študenti našej školy, Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove, v sprievode svojej učiteľky odborných premetov Ing. H. Markovej a majstrov odborného výcviku P. Mojdisa a Bc. J. Petrišáka navštívili drevársku firmu MK-interier s.r.o. v Kežmarku. Odborná exkurzia bola určená pre študentov 4.ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Po krátkej ceste autom mali žiaci možnosť prehliadky firmy, a to aj s odborným výkladom, za čo majiteľovi firmy veľmi pekne ďakujeme. Študenti si tak mohli teoretické znalosti doplniť aj o vizuálne zážitky. Mohli si pozrieť priebeh technológie CNC obrábania drevárskych dielcov, priebeh frézovania a olepovania ABS hrán, či porez drevotrieskovej dosky na nárezovom centre. Tieto získané vedomosti môžu plne využiť pri svojej ďalšej odbornej drevárskej práci, najbližšie už pri výrobe svojho maturitného výrobku v praktickej časti maturitnej skúšky.

 • Vysoké nároky na spotrebiteľa z dôvodu rýchleho vývoja trhu prinášajú stresové situácie. Ľudia sa často rozhodujú nesprávne ,čo negatívne ovplyvňuje ich finančnú situáciu. Spoločnosť GfK zrealizovala pre OVB Allfinanz Slovensko prieskum , ktorého výsledok ukazuje, že znalosti finančnej terminológie aj u stredoškolákov dosahujú len priemerné hodnoty. Toto zistenie bolo dôvodom pre spustenie jednej z častí CSR projektu OVB (tj. projektu spoločenskej zodpovednosti) s názvom Finančná sloboda OVB. Tento projekt spustili na stredných školách v šk. roku 2017/2018. Je zameraný predovšetkým na zvýšenie finančnej gramotnosti mladej generácie. Ide o moderný spôsob zážitkovej výučby, ktorá prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií. Samotná hra Finančná sloboda, ktorá je súčasťou tohto projektu, je stolovou hrou s moderátorom pre 6-30 hráčov od 10 rokov.
  Počas hry sa účastníci starajú o peniaze fiktívnej rodiny, do opatery dostanú mladý manželský pár. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života a plnia životné ciele rodiny (bývanie, vzdelanie, dovolenka). Uzatvárajú finančné produkty, sporia si, investujú, čelia rôznym nástrahám života a riešia ich tak, ako by to robili naozaj v živote. Budúci maturanti našej školy, zo št. odboru podnikanie v remeslách a službách, sa uvedenej hry zúčastnili v piatok 30.11.2018. Hra bola pre študentov zábavná a pochopiteľná, mala dynamický priebeh. Pomocou certifikovaných lektorov sa študenti nenásilným spôsobom veľa nauč

 • Naši grafici si opäť raz vyskúšali tvoriť umenie inak ako len v školskej lavici. Pracovníci VSG v Košiciach nám umožnili nájsť zaujímavé podnety v ich galérii. Práca grafika je veľmi kreatívna a len tvoriví jedinci vedia vystúpiť z radu všednosti a zaujať. Študentom našej školy ponúkame možnosť naplno rozvíjať svoju kreativitu aj takýmto spôsobom. Je dôležité, aby sami našli v sebe skrytý potenciál a k tomu nám pomáhajú aj návštevy rôznych výstav v galériách nielen na Slovensku. Že naši prváci sú veľmi tvoriví, potvrdili aj galerijné pedagogičky v Košiciach. Dúfam, že počas svojho štúdia na našej škole budú svoj talent aj naďalej rozvíjať tým správnym smerom. Už teraz sa tešíme na ďalší tvorivý workshop.

 • V stredu 18.októbra tesne po polnoci vyrazila skupinka žiakov SSOŠ Bardejov spolu s učiteľkami Mgr. Silviou Čobejovou a Mgr. Máriou Pinzíkovou na dejepisno – jazykovú exkurziu k našim susedom – do hlavného mesta Rakúska Viedne.

  Ako prvé sme navštívili Prírodovedné múzeum a Hofburg, niekdajšiu rezidenciu Habsburgovcov, vládcov Rakúsko – Uhorska. Jeho časť je dnes sídlom úradu rakúskeho spolkového prezidenta.

  Kto je vo Viedni, nesmie obísť Dóm sv. Štefana, najväčšiu viedenskú katedrálu a dominantu mesta. Prešli sme aj časť viedenského centra, nasali sme jeho atmosféru, pochutnali si na pravej viedenskej kávičke, jablkovej štrúdli či Sacherovej torte. Priamo v centre chutia úžasne!

 • V dňoch 7. a 8. novembra 2018 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil 26. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov v miešaní nápojov EUROCUP.

  Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže bola Hotelová akadémia v Prešove.

  Obohatením podujatia 2. Ročníka je „EUROCUP – BARISTICKÁ SÚŤAŽ“, ktorá bola do formátu EUROCUP zaradená v jubilejnom 25.ročníku v roku 2017.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola Bardejov
  Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
 • +421 54 474 83 14
Počet návštev: 2270505
Štvrtok 13. 12. 2018