Navigácia

Ponuka pre verejnosť

- stolárske výrobky, oprava nábytku
- reštaurovanie dobového nábytku
- služby v kozmetickom salóne a kaderníctve
- spracovanie grafických návrhov, tlač
- prenájom učební a telocvične


Otváracie hodiny - kaderníctvo

Párny týždeň
- pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Nepárny týždeň
- pondelok - piatok 8:00 - 14:00

obj.tel.: 054 472 29 19
 


Kozmetický salón

 

- pondelok - utorok 8:00-12:00 + objednávky

- streda - objednávky

- štvrtok - piatok 8:00-12:00 + objednávky

 

obj. tel: 0917 638 057 

Informácie pre maturantov v šk.roku 2017/2018

Základné informácie o MS 2018 tu klikni

Termíny EČ a PFIČ MS 2018:
13. marec 2018 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
14. marec 2018 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
 
 
 

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS  zo SJL

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS z CJ

 

Časový harmonogram a hodnotenie tu

Šablóna maturitnej práce tu klikni

ŠKOLA NEVYBERÁ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM!

Zriaďovateľ školy

COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
tel.: +421 02 582 41 303
fax: +421 02 534 12 412
e-mail: office@cpscoop.sk
http://www.cpscoop.sk

Novinky

  • Workshop – prezentácia umeleckého diela

    20. 2. 2018 pripravila SNG v priestoroch VSG v Košiciach putovný workshop zameraný na zručnosti prezentácie umeleckých diel pre všetkých ktorý sa prihlásili do projektu „ Máš umelecké črevo“. Keďže v súťaži nejde len o vytvorenie výtvarného diela, ale aj o jeho prezentáciu, treba myslieť aj na to, ako svoj projekt predstaviť pred porotou. Naši študenti (SSOŠ Bardejov) sa aj v tomto roku prihlásili do tohto projektu, a tak využili túto jedinečnú možnosť vyskúšať si odprezentovať svoje umelecké dielo pred školiteľmi. Do projektu sa zapojili dve skupiny. Prvú skupinu tvoria žiačky III.B triedy Barbora Oršuľaková, Alena Šoltýsová a v druhej skupine si svoje zručnosti vyskúšajú opäť žiaci IV. A. triedy Jaro Smoleň, Veronika Ščerbová, Karolína Novotná. Keďže uzávierka súťaže sa blíži, bola táto skúsenosť pre nich veľmi dôležitá.

  • Beseda s fotografom

    V rámci mediálnej výchovy sa študenti SSOŠ stretli opäť raz z významnou osobnosťou Bardejova. Tento krát to bol Ferdinand Hažlinský.

    Ferdinand Hažlinský sa venuje už niekoľko desaťročí fotografovaniu. Zaujala ho aj história Bardejova. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začal zaujímať o poštovú históriu a spôsoby prepravy poštových zásielok. Momentálne má v archíve niekoľko tisíc fotografií na tému „Bardejov kedysi a dnes“. V roku 2013 založil facebookovú skupinu Bardejov kedysi a dnes do ktorej sa prihlásilo množstvo členov. Objavovali sa fotografie z rôznych období, rôznych žánrov. Ľudia fotografie posielajú, prispievajú a komentujú. Veľmi dôležité je aj to, že sa tam ľudia spoznajú, či už spolužiaci, alebo aj rodina. Takýmto spôsobom nám pomáha poznať starý Bardejov – ako vyzerali ulice, časti mesta a podobne kedysi. Samozrejme, ak tým urobí niekomu radosť, urobí ju aj sebe. A ako sám hovorí, preto to robí.

  • Podnikateľské pohraničie – Poľsko - slovenská vzdelávacia iniciatíva

    Podnikateľské pohraničie – Poľsko - slovenská vzdelávacia iniciatíva je názov projektu, do ktorého sa v školskom roku 2017/2018 zapojila Súkromná stredná odborná škola v Bardejove prostredníctvom Hornošarišského osvetového strediska. 32 študentov našej školy malo možnosť štyrikrát vycestovať do partnerskej školy Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego v Krosne. Každý mesiac počas dvoch dní pobytu pracovali v skupinách s poľskými študentmi a ich cieľom bolo vytvoriť simulovanú firmu a jej propagáciu prostredníctvom webových stránok, videa a fotografie. Študenti získali hlavne nové poznatky z oblasti počítačovej grafiky, ale aj z oblasti praktickej ekonomiky a podnikania.

  • Máš umelecké črevo???

    Vieš kresliť???

    Baví ťa práca s počítačom, kamerou a fotoaparátom???

    Si kreatívny???

    Ak si aspoň na jednu otázku odpovedal/ - a ÁNO, tak si ten správny človek do nášho kolektívu PROPAGAČNÁ GRAFIKA!!!

    Podaj si prihlášku na štúdium do 20.02.2018 a 10.04.2018 ťa radi privítame na talentových skúškach!!!

    Prines si so sebou dobrú náladu a ak máš nejaké vlastné výtvarné práce, môžeš sa nimi odprezentovať!!!

  • Do galérie Stužková IV.A boli pridané fotografie.

  • Do galérie Školský ples 2018 boli pridané fotografie.

  • Zajtra aj u nás!!!

  • Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach

    19. 12. 2017 sa študenti SSOŠ v Bardejove zúčastnili odbornej exkurzie v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach.

    V múzeu si študenti prezreli stálu expozíciu sochárskych prác Vojtecha Löfflera a jeho bohatú umeleckú zbierku košických výtvarníkov. Súčasťou expozície je aj Pamätná izba Vojtecha Löfflera a viac ako 2000 exponátov, ale aj ojedinelá zbierka autoportrétov košických autorov dvadsiateho storočia, zbierka ľudovej keramiky a umelcova vlastná sochárska tvorba.

  • Vianočný jarmok remesiel v Bardejove

    Je už tradíciou, že sa počas tretieho adventného víkendu stretávajú v priestoroch Športovej haly v Bardejove remeselníci z celého okolia a koná sa tu Vianočný jarmok remesiel. Ani v tomto roku to nebolo inak a v dňoch 16. - 17. decembra 2017 patrila športová hala remeselníkom a návštevníkom vianočných remeselných trhov.

    Už po ôsmy raz sa tejto akcie zúčastnili aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove. Študentky odboru propagačná grafika a animátor voľného času si opäť pripravili pre tých najmenších návštevníkov zaujímavé výtvarné tvorivé dielne, kde spolu s deťmi pripravovali vianočné pozdravy. Ukázali im prácu s rôznymi výtvarnými pomôckami a technikami a predviedli svoje zručnosti pri práci. Návštevníci si v tvorivých dielňach mohli vyskúšať svoju šikovnosť. Ich výsledkom bol vlastný výrobok, ktorý si ako pamiatku na tento vianočný jarmok mohli odniesť domov. Odmenou pre študentov a pedagógov bol naozaj veľký záujem návštevníkov. Študenti z odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby priniesli ukázať svoje výrobky z dreva, ale svoju tvorbu tu predviedli aj dievčatá z odboru kozmetička a vizážistka a kaderníčka. Naše majsterky odborného výcviku v odbore hostinský napiekli spolu so študentmi vianočné pečivo, ktoré malo tiež veľký úspech.

  • Do galérie MARATÓN PÍSANIA LISTOV boli pridané fotografie.

  • Do galérie OLYMPIÁDA ĽUDSKÉ PRÁVA boli pridané fotografie.

  • Do galérie OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA boli pridané fotografie.

    1. miesto: Dana Palková IV.A

    2.miesto: Barbora Vojtušová III.B

    3.miesto: Ján Vataščák III.A

    BLAHOŽELÁME!!!

  • Do galérie DOD 2017 NA SSOŠ boli pridané fotografie.

  • Do galérie OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA boli pridané fotografie.

    Tohtoročná olympiáda v anglickom jazyku sa niesla nielen v súťaživom duchu, ale našich súťažiacich prišiel sladkosťami potešiť aj Mikuláš, keďže sa školské kolo konalo presne 6.12.2017. Päť súťažných disciplín preverilo kľúčové jazykové kompetencie, v ktorých si najlepšie počínali: Tímea Hrižová III.A obsadila prvé miesto, Barbora Oršuľáková z III.B druhé miesto a Mária Smoleňová z I.A tretie miesto. Blahoželáme!

    Mgr. Valéria Oslacká

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola Bardejov
    Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
  • +421 54 474 83 14
Počet návštev: 2139020
Streda 21. 2. 2018