Navigácia

Ponuka pre verejnosť

- stolárske výrobky, oprava nábytku
- reštaurovanie dobového nábytku
- služby v kozmetickom salóne a kaderníctve
- spracovanie grafických návrhov, tlač
- prenájom učební a telocvične


Otváracie hodiny - kaderníctvo

Párny týždeň
- pondelok - piatok 8:00 - 15:00
Nepárny týždeň
- pondelok - piatok 8:00 - 14:00

obj.tel.: 054 472 29 19
 


Kozmetický salón

 

- pondelok - utorok 8:00-12:00 + objednávky

- streda - objednávky

- štvrtok - piatok 8:00-12:00 + objednávky

 

obj. tel: 0917 638 057 

Informácie pre maturantov v šk.roku 2017/2018

Základné informácie o MS 2018 tu klikni

Termíny EČ a PFIČ MS 2018:
13. marec 2018 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
14. marec 2018 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
 
 
 

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS  zo SJL

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS z CJ

 

Časový harmonogram a hodnotenie tu

Šablóna maturitnej práce tu klikni

ŠKOLA NEVYBERÁ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM!

Zriaďovateľ školy

COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
tel.: +421 02 582 41 303
fax: +421 02 534 12 412
e-mail: office@cpscoop.sk
http://www.cpscoop.sk

Novinky

 • Do galérie ROZLÚČKA MATURANTOV boli pridané fotografie.

 • Výtvarné sústredenie organizuje naša škola, SSOŠ na Hviezdoslavovej ul. v Bardejove pre žiakov 1. ročníka odbor propagačná grafika na základe povinnosti vyplývajúcej zo štátneho vzdelávacieho programu. Po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach sme sa rozhodli aj v tomto školskom roku 2017/2018 zorganizovať výtvarné sústredenie v našom historickom meste, meste Bardejov a v Bardejovských kúpeľoch. K našim grafikom sa tentokrát pripojili aj študentky odboru animátor voľného času.

  Absolvovanie takého to sústredenia je nevyhnutnou súčasťou prípravy každého výtvarníka. V priebehu kurzu si žiaci osvojovali pozorovacie schopnosti, učili sa do hĺbky vnímať a výtvarne vyjadriť priestorové zákonitosti ako vzdušná perspektíva v prostredí otvorenej a uzavretej krajiny, ale aj zobrazovanie architektonicky zaujímavých častí mesta Bardejov. Veľmi dôležitou časťou bolo aj fotografovanie v plenéri a tvorba umenia v prírode – land art. To že sa mnohí zo žiakov naučili aj nové techniky a mohli si vyskúšať aj alternatívne výtvarné techniky, má pozitívny vplyv pre ich ďalšie umelecké smerovanie. Tvorivosť a kreativita, ktorú na tomto kurze rozvíjali sú pre ich budúce povolanie veľmi dôležité, lebo iba tvoriví a kreatívni jedinci sa môžu uplatniť na trhu reklamy a propagácie. Okrem toho, že sa zdokonaľovali vo svojich výtvarných zručnostiach, zároveň si budovali aj sociálne vzťahy so spolužiakmi a pedagógmi. V závere kurzu pripravili prezentáciu svojich prác v priestoroch školy

 • Žiaci učebných odborov hostinský a kaderník vstúpili do hotela Alexander a Ozón aby si na živo pozreli ako funguje proces ponúkaných služieb aj v takomto zariadení. V skratke niečo o hoteli Alexander, o ktorom sme sa čo-to dozvedeli od hotelového managera Ing. L. Ševnického. Hotel Alexander je pomenovaný po ruskom cárovi Alexandrovi I., ktorý začiatkom 19.storočia navštívil Bardejovské Kúpele a okrem iného povedal aj vetu „Tu žiť a zomrieť“. Písmenko „A“ v logu hotela Alexander predstavuje začiatočné písmeno podpisu ruského cára.

 • Každý kto chce napredovať, musí sa neustále vzdelávať. Tohto hesla sme sa rozhodli držať aj my na Súkromnej strednej odbornej škole a aj v tomto školskom roku, tak ako po minulé roky, sme sa v spolupráci s kozmetickou školiacou firmou Primavera Adorrana rozhodli zabezpečiť pre naše študentky odboru kozmetička a vizážistka tri odborné kozmetické školenia na tému „Špeciálne kozmetické masáže tváre – Mikromasáž očného okolia“ , „Chemický peeling“ a „Permanentné predĺžovanie rias – 3D“. Študentky získali nové poznatky, naučili sa nové technologické postupy špeciálnych kozmetických ošetrení tváre, krku a dekoltu, získali nové zručnosti nielen pri vykonávaní špeciálnych kozmetických masáži, pri profesionálnom ošetrení pleti chemickým peelingom ale aj pri rozžiarení pohľadu svojich zákazníčok prostredníctvom aplikácie permanentných 3D rias. Lektorky boli tak ako každý rok veľmi dôsledné, nápomocné a profesionálne, no nechýbal im ani ľudský prístup. Študentkám odovzdávali aj veľké množstvo vlastných skúsenosti zo svojej dlhoročnej praxe. Na otázky kladené študentkami vždy pohotovo odpovedali a ochotne im poradili. Po úvodnej teoretickej časti kurzov nasledovala časť praktická, kde študentky po úvodnej ukážke lektorky samostatne vykonávali špeciálne masáže tváre a neskôr aj aplikovali chemický peeling, medzi sebou navzájom. Po absolvovaní kurzu lepenia permanentných rias zasa odchádzali domou s hustými, dlhými a očarujúcimi riasami. Po ukončení školení prebehlo vyhodnoteni

 • Sledovanie noviniek a najnovších trendov vo svojom odbore je nevyhnutnou súčasťou zvyšovania svojej odbornosti a profesionality. Vedia to aj študentky z odboru kozmetička a vizážistka, preto sa opäť s veľkým záujmom zúčastnili prezentácie noviniek talianskej dekoratívnej kozmetiky Libre. Keďže dievčatá túto značku kozmetiky už dlhšie poznajú a pracujú okrem iných značiek aj s ňou, so záujmom sledovali predstavenie noviniek z radu týchto profesionálnych výrobkov. Opäť mali možnosť naživo sa zoznámiť s novými líčidlami nielen teoreticky, ale aj vyskúšať si ich prakticky - doslova „na vlastnej koži“. Celú prezentáciu viedla a na všetky otázky im ochotne odpovedala pani Marika Bajcurová, ktorá je výhradnou zástupkyňou tejto profesionálnej talianskej dekoratívnej kozmetiky na Slovensku.

 • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  1.kolo – 2.termín

  17. 05. 2018

  ST – kód: výsledok:

  980 PV

  341 PV

  440 PV

  809 PV

  190 PV

  605 PV

  073 PV

  344 PV

  752 PV

  972 PV

  197 PV

  917 N1

  821 PV

  535 PV

  946 PV

  320 N1

  087 PV

  378 PV

  686 PV

  258 PV

 • Do galérie SÚŤAŽ ZRUČNOSTI 3. ROČNÍKA - ODBOR HOSTINSKÝ boli pridané fotografie.

  Súťaž o najšikovnejšieho hostinského.

  Keďže záverečné skúšky sa už nezadržateľne blížia, rozhodla sa učitelka odborných predmetov spolu s majsterkami odborného výcviku, že dajú priestor žiakom z odboru hostinský, aby si vyskúšali formou súťaže, jako to bude na závěrečných skúškach vyzerať.

  Žiaci z III.C súťažili 4. a 5. mája, nakoľko samotná súťaž pozostávala z dvoch častí: písomnej a praktickej.

  V písomnej časti si žiaci zmerali sily v odborných znalostiach formou testu, kde bolo ich úlohou normovanie, kalkulácia a práca so slávnostným menu pri danej príležitosti.

 • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  1.kolo – 1.termín

  14. 05. 2018

  ST – kód: výsledok:

  351 PV

  435 PV

  158 PV

  771 PV

  016 PV

  246 PV

  831 PV

  249 PV

  726 PV

  141 PV

  581 PV

  537 PV

  036 PV

  Vysvetlivky:

  PV – prijímacím skúškam vyhovel

  PN – prijímacím skúškam nevyhovel

  N1 – neprítomný

 • Maturantky predviedli svoju šikovnosť

  Posledné aprílové dni sa na našej Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove niesli v duchu odbornosti, vedomostí a zručností. Naše študentky z maturitného odboru kozmetička a vizážistka absolvovali praktické maturitné skúšky. Predviedli na nich, čo sa počas štyroch rokov svojho štúdia na tejto odbornej škole naučili, ako zúročili vedomosti a zručnosti, ktoré im vyučujúci od nástupu do prvého ročníka vštepovali. Úlohou kozmetičiek a vizážistiek bolo previesť odborné kompletné kozmetické ošetrenie pleti, ako aj navrhnúť celkovú vizáž podľa vyžrebovanej témy. Prejaviť svoju fantáziu a šikovnosť mohli pri svadobnom, večernom, extravagantnom a fantazíjnom líčeni. Témy boli rôznorodé: Nevesta, Ples v opere, Tradičný folklór v netradičnom prevedení, Bábika a Štyri ročné obdobia.

 • Súkromná stredná odborná škola ponúka na predaj stolárske výrobky:

 • V piatok 6.apríla 2018 študenti našej školy, Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove, v sprievode svojej učiteľky odborných premetov Ing. Markovej navštívili piliarsku firmu TIPO – stavebné rezivo vo Svidníku. Odborná exkurzia bola určená pre študentov 3.ročníka študijného odboru oprieperátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Po krátkej ceste autobusom mali žiaci možnosť prehliadky firmy rodinného typu s odborným výkladom majiteľa firmy p. Popovca, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Firma TIPO – stavebné rezivo vznikla v roku 1996 a využívajú sa v nej skúsenosti získané z dlhoročnej práce v oblasti drevovýroby. Študenti si tak mohli teoretické znalosti doplniť aj o vizuálne zážitky. Mohli si pozrieť priebeh technológie piliarskej výroby, priebeh výroby hranolov, fošní, dosiek, porez výrezov, či proces ostrenia pílových nástrojov. Tieto získané vedomosti môžu plne využiť pri svojej ďalšej odbornej drevárskej práci.

 • Do galérie DEŇ NARCISOV boli pridané fotografie.

  Deň narcisov.

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy a každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov aj naša škola, ako každý rok, pomohla vyzbierať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. V tomto roku sa stali dobrovoľníčkami žiačky: Smoleňová, Zdziebková, Matisová (I.A), Sterančáková, Hudáková, Bajcúrová (II.A),Vojtušová, Oršuľáková, Sokolová(III.B). Patrí im za to vďaka!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola Bardejov
  Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
 • +421 54 474 83 14
Počet návštev: 2186169
Pondelok 28. 5. 2018