Navigácia

Zvyšovanie kompetencií žiakov pre potreby trhu práce

Zvyšovanie kompetencií žiakov pre potreby trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Súkromná stredná odborná škola

Zvyšovanie kompetencií žiakov pre potreby trhu práce

                

Kód projektu: 312011Z971

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európskeho sociálneho fondu

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010021 – 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 24 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 08/2020

Ukončenie realizácie aktivít: 07/2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 127 419,86 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Ponuka pre verejnosť

- stolárske výrobky, oprava nábytku
- služby v kozmetickom salóne a kaderníctve
- spracovanie grafických návrhov, tlač
- prenájom učební a telocvične

- gastronomické služby studenej kuchyne


Otváracie hodiny - kaderníctvo

párny týždeň

objednávky

nepárny týždeň


07:00 - 14:00

 

obj.tel.: 054 472 29 19
 


Kozmetický salón

párny týždeň

pondelok-utorok:  08:00 - 18:00

streda: objednávky

štvrtok-piatok: 08:00 - 13:00

nepárny týždeň

pondelok - utorok: 08:00 - 13:30

streda - piatok: objednávky

obj. tel: 0917 638 057 

ŠKOLA NEVYBERÁ POPLATOK ZA ŠTÚDIUM!

Informácie pre maturantov v šk.roku 2020/2021

Základné informácie o MS 2021 tu klikni

Termíny EČ a PFIČ MS 2021:
16. marec 2021 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
17. marec 2021 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
 
 
 

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS  zo SJL

Priebeh a tematické okruhy ústnej formy internej časti MS z CJ

 

Časový harmonogram a hodnotenie tu

Šablóna maturitnej práce tu klikni

VIDEO o škole

Zriaďovateľ školy

COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
tel.: +421 02 582 41 303
fax: +421 02 534 12 412
e-mail: office@cpscoop.sk
http://www.cpscoop.sk

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola Bardejov
    Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov
  • +421 54 474 83 16
Počet návštev: 2793120
Štvrtok 26. 11. 2020